• ជំនាញជួសជុល Apple & PC ជំរើសចុងក្រោយសម្រាប់ Laptop

$20.00

Tel : 023 650 3929
Contact Supplier :
Contact Supplier
Add to favorite:
Website : www.cana-computer.billionad.com
View : 510

Description

ជំនាញជួសជុល Apple  & PC

 

Cana computer ជំរើសចុងក្រោយសម្រាប់ Laptop

បើកមិនចេញ

បើលោកអ្នកមាន Laptop Apple ឬ​ PC បើកមិនចេញ​ ឬបានអោយជាងជួសជុលហើយនៅតែមិនអាចបើកចេញ!!!​ សូមកុំបារម្មណ៍​ជម្រើសចុងក្រោយ​ សូមយកមក Cana computer យើងខ្ញុំមានម៉ាស៊ីន​អាច Test Scan ហើយអាចជួសជុលអោយដំណើរការឡើងវិញបាន